Topic outline

  • Burya koko isuku ni isoko y' ubuzima

    Musomyi w' Akanyamakuru ka Ni Nyampinga, kurikira video na audio zitwereka uburyo isuku idufasha mukugira ubuzima bwiza.

    Audio1: