Topic outline

 • AMAYERI YABAYE MENSHI SHISHOZA UBEHO MU MUTEKANO

  2.1. GIRA AMAKENGA- RWANYA IHOHOTERWA

  2.1.1. ANIMATION

  MU GIHE UFITANYE UBUSHUTI N’ UMUSORE CYANGWA UMUGABO AKABA AFITE IMYUMVIRE KO UBUSHUTI BWANYU BUGOMBA KUGANISHA KURYAMANA KANDI ATARI KO UBYEMERA, FATA INGAMBA HAKIRI KARE:

  1.  TINYUKA UMUBAZE ICYO UBUSHUTI BWANYU BUGAMIJE

  2. NASHAKA KO MU GANIRA MU CYUMBA ARYAMAMO MWIHEREYE MWENYINE-

  3. MUBAZE IMPAVU KI AKUNDA KO MUGANIRIRA AHANTU NKAHO KANDI MWENYINE.

  4. GUMA KUBA UWO URI WE, AHO KUYOBORWA N’IBYO AKUBWIRA-

  5. TERA INTAMBWE UMUBWIRE KO UTABIKUNDA

  6. TANGA IMPAMVU ZAWE ZUMVIKANISHA IMPUNGENGE UFITE-

  7. ARIKO UMWEREKE IBYIZA BYO KUBAHANA MU RUKUNDO.


  Forum: 1