Isuku n’isukura

UmuringaFezaZahabu
Ishuri ry’inshuke rigomba kugira umukozi ushinzwe isukuNi kimwe no mu
Muringa
Ni kimwe no mu
Muringa
Ikigo kigomba gukorerwa isuku hitabwa ku mashuri, ubwiherero, igikoni n’ibibugaNi kimwe no mu
Muringa
Ni kimwe no mu
Muringa
Abana bagomba kuba bafite isuku kandi bambara impuzankanoImpuzankano ifite
ikirango k’ishuri
Ni kimwe no muri
Feza
Ishuri rifite umwambaro umwe cyangwa ibiri yifashishwa mu gihe umwana ahuye n’ikibazo
kihariye cy’uburwayi. Urugero yarwaye impiswi
Ni kimwe no mu
Muringa
Ni kimwe no mu
Muringa
Ishuri rifite ibikoresho bibikwamo amazi meza rikagira n’isabune aho bikenewe ko abana bakaraba haba
mu ishuri, mu bwiherero, mu
gikoni n’ahandi hose bikenewe
Ni kimwe no mu
Muringa
Ni kimwe no mu
Muringa
Ibikoresho by’isuku bigomba kuba
hafi y’ubwiherero: impapuro z’isuku, ibikoresho bibika amazi, amazi n’isabune byo gukaraba intoki bakisukura bagakaraba bakoresheje kandagira ukarabe
Ishuri rigomba kugira nibura ahantu hatatu (3) abana bakarabira intoki bavuye
mu bwiherero hagashyirwa amazi n’isabune, hamwe hakagenerwa abahungu, ahandi abakobwa, ahandi abarimu
Ni kimwe no muri
Feza

Last modified: Tuesday, 8 February 2022, 1:10 PM