Ikigwa 5: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa

Ibonezabuzima ni igice kiza cyo kwibandaho mu iterambere rusange ry’Umwana bigomba no gushyirwa mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Mu myaka itatu yo mu mashuri y'inshuke wigisha izi mbumbanyigisho, inyigisho n’imitwe kuva mu mwaka wa 1( Umwaka wa 1; imyaka 3-4) mu mwaka wa 3(Umwaka wa 3; Imyaka 5-6).

Ikitonderwa: Insanganyamatsiko wazisanga kuri paje 254 y’integanyanyigisho yo mu mashuri y’inshuke.

Ikigwa: Ibonezabuzima
UmwakaImbumbanyigishoInyigishoUmutwe
1Imiyego y’ingingo nini n’intoyaImiyego y’ingingo niniUmutwe wa 1: Gukora imiyego y’ingingo nini
1Imiyego y’ingingo nini n’intoyaImiyego y’ingingo ntoyaUmutwe wa 2: Gukoresha imiyego y’ingingo ntoya afata ibintu n’ibikoresho
1Kwita ku buzima bwacuIsukuUmutwe wa 3: Kugira umuco w’isuku
1Ubuzima bwiza no kwiyitahoUbuzima bwizaUmutwe wa 4: Ibikorwa bibungabunga ubuzima
1Kwita ku buzima bwacuIndwaraUmutwe wa 5: Indwara zikunze kwibasira abana zinandura
1Kwita ku buzima bwacuKwiyitahoUmutwe wa 6: Kwiyitaho no kwita ku bintu bye

Ikigwa: Ibonezabuzima
UmwakaImbumbanyigishoInyigishoUmutwe
2Imiyego y’ingingo ntoya n’ininiImiyego y’ingingo niniUmutwe wa 1: Kwimenyereza imiyego y’ingingo nini n’intoya
2Ubugeni mberajishoImiyego y’ingigo ntoUmutwe wa 2: Gufata ibikoresho bitandukanye
2Ubugeni mberajishoIsukuUmutwe wa 3: Kubumba ibintu binyuranye
2Ubugeni mberajishoImirire myizaUmutwe wa 4: Ibiryo n’ibinyobwa bimeze neza
2Ubuzima bwiza no kwiyitahoIndwaraUmutwe wa 5: Ibitera indwara zikunze kwibasira abana n’izandura
2Ubuzima bwiza no kwiyitahoKwiyitahoUmutwe wa 6: Imyifatire myiza

Ikigwa: Ibonezabuzima
UmwakaImbumbanyigishoInyigishoUmutwe
3Imiyego y’ingingo nini n’intoImiyego y’ingingo niniUmutwe wa 1: Gukora imiyego atadandabirana
3Imiyego y’ingingo nini n’intoImiyego y’ingingo ntoUmutwe wa 2: Gufata ibikoresho uko bikwiye
3Ubuzima bwiza no kwiyitahoIsukuUmutwe wa 3: Imyitwarire y’ibanze y’isuku
3Ubuzima bwiza no kwiyitahoImirire myizaUmutwe wa 4: Akamaro ko kurya indyo  yuzuye
3Ubuzima bwiza no kwiyitahoIndwaraUmutwe wa 5: Indwara zikunze kwibasira abana
3Ubuzima bwiza no kwiyitahoKwiyitahoUmutwe wa 6: Kwirinda impanukaLast modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:35 PM