Ikigwa 3: Kora iri bazwa

Hano hari umwitozo muto wo gusuzuma ubumenyi bwawe.

Kora iri suzuma wuzurisha ahabugenewe amagambo ari mu turango turi hagati mu nteruro.


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:27 PM