Ikigwa 3: Akamaro k’iki kigwa

Akamaro k’iki kigwa

Indimi 1Gusoma ni ingenzi cyane ku bana bato kuko bibaha ubumenyi bw’ingenzi bwo gutumanaho harimo kumva, gusoma no kwandika. Binafasha:

  • ​​ Kwigisha abana bakiri bato  gusabana mu biganiro  n’abandi no kuba bakurikirana amabwiriza bahabwa n’abakuru.
  • ​​ Bifasha abana gutandukanya amajwi n’inyuguti mu Kinyarwanda no mu  zindi ndimi biga.
  • ​​ Bifasha abana kumenya amagambo nyayo yo gukoresha mu gihe bavugisha abantu batandukanye cyangwa bisobanura ibibazo runaka.
  • ​​ Binabatoza umuco wo gusoma  bakiri bato bakabasha kunguka ubumenyi bushya vuba.
  •  Bishimangira ihuriro riri hagati y’ururimi rw’ikinyarwanda n’umuco ubaranga, indangagaciro by’umurage w’abanyarwanda


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:25 PM