Ikigwa 2: Uburezi budaheza

Imibare 5Mu ishuri ryawe, buri mwana afite umwihariko we. Buri  mwana agira aho afite imbaraga n’ubushobozi bimutandukanya n’ undi mugenzi we. Abana bamwe bazaba bafite ubushobozi bwo hejuru bwo   gukora imikoro imwe n’imwe.  

Abandi bana bazaba bafite ubushobozi bwo hasi   bazakenera ubundi bufasha kugira ngo barangize imikoro yabo. Ushobora gukenera kumenyereza ibikorwa bimwe na bimwe ku bana runaka cyangwa ukabashyira mu matsinda ya babiri babiri ufashe abafite ubushobozi bwo hejuru  ukabajyanisha n’abakeneye ubufasha.

 Ugomba kureba neza ko   wateguye ibikorwa by’imibare kuburyo abana bose mu bushobozi bwabo bisangamo.

Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:23 PM