• Umutwe wa gatandatu: Kwirinda no gukumira ihohoterwa

     

         

         

       

      

         

           

            

             

         

         

        

          

         

             

              

                

                

                

              

              

              

            

              

               

              

            

            

               

               

                   

               


      

  Umutwe wa gatanu: Uburenganzira bw’umwanaUmutwe wa karindwi: Inyamaswa zo mu rugo