• Umutwe wa kane: Ibidukikije

  Ingombajwi g G

  Gaga na Gakire barareba umugina.

  Umugina uri mu migano.

  Umugina ugira imegeri.

  a. Gaga na Gakire barakora iki?

  b. Umugina ugira iki?

  Imyitozo

  Mugabo na Mugeni baba ku Kigeme.

  Barabagara ibigori.

  Baragaruka mu rugo nimugoroba.

  a. Mugabo na Mugeni baba ku Kigeme?

  b. Mugabo na Mugeni barakora iki?

  Gakuru agemura amagi i Gabiro.

  Gakuru arabara amagi.

  Gakuru agemura amagi ku igare.

  Gakuru agemura amagi

  a. Gakuru arabara iki?

  b. Gakuru agemura amagi ku ki?

  Ingombajwi y Y


  Yakobo na Yuriya bagiye ku kiyaga.

  Bakigerayo babona uruyuki.

  Yakobo na Yuriya bariruka.

  Uruyuki ruraguruka.

  a. Yuriya na Yakobo bagiye ku kiyaga?

  b. Kuki Yakobo na Yuriya biruka?

  Imyitozo

  Meraniya yaguriye Yuriyana na Yobu amayugi.

  Ayo mayugi ni manini.

  Yobu arayabara yose.

  Yuriyana arayabika.

  a. Ni iki Meraniya yaguriye Yobu na Yuriyana?

  b. Yobu arakora iki?

  Mariyana na Yona bagiye ku kiyaga.

  Akayaga kari gake.

  Mariyana areba uko Yona aroba.

  Nuko Mariyana yiga kuroba.

  a. Mariyana na Yona bagiye ku kibuga?

  b. Mariyana areba iki?

  Ingombajwi t T

  Tito na Teta baratera ibiti.

  Tito na Teta baratera ibirayi.

  Tito na Teta baratera urutoki.

  Tito na Teta baratera imitini.

  a. Tito na Teta baratera iki?

  b. Tito na Teta baratera amateke?

  Imyitozo


  Karibata atuye mu Mutara.

  Karibata atera ibiti.Karibata yateye ibiti bitanu.

  Ibiti yateye ni bitobito.

  a. Karibata atuye mu Mutara?

  b. Karibata atera iki?

  Torero ateka amata.

  Tetero ateka amateke.

  Torero na Tetero bakata ibirayi.

  Torero na Tetero ubu baratonora igitoki.

  a. Torero ateka iki?

  b. Torero na Tetero ubu barakora iki?

  ngombajwi z Z

  Zita ari ku kiraro.

  Arota izuba areba umugezi.

  Zita aritegereza amazi.

  Zita azoga ayo mazi meza.

  a. Zita ari ku kiraro?

  b. Zita arakora iki?

  Imyitozo

  Azera na Zigama baratera uruyuzi.

  Azera na Zigama barazana amazi ku ruyuzi.

  Uruyuzi ruzazana imizi.

  Uruyuzi ruzazamuka ku ruzitiro.

  a. Azera na Zigama baratera iki?

  b. Azera na Zigama barazana iki ku ruyuzi?

  Mariza na Zitoni ni abana beza.

  Mariza na Zitoni bagiye i Zaza.

  Baguriye Zirikana amata meza.

  Zirikana akeneye umutozo.

  a. Mariza na Zitoni baguze iki?

  b. Baguriye Zirikana amata ameze ate ?  Isuzuma risoza umutwe wa kane


  Abana ba Mugabo ni batatu.

  Kamana ni mukuru kuri Narame.

  Yuriyana ni muto kuri Narame.

  Kamana aruta Narame na Yuriyana.

  a. Abana ba Mugabo ni batanu?

  b. Narame aruta Yuriyana?

  Gahizi na Mugeni batuye ku Mugina.

  Gahizi na Mugeni bagiye kugura amagi.

  Amagi bayagemura mu mugi.

  a. Gahizi na Mugeni batuye ku Mugina?

  b. Gahizi na Mugeni bagemura iki?

  Tereza na Timote bateye ibiti.

  Ibiti bizana imizi ikomeye.

  Tereza na Timote barabibagara.

  Ibiti bizana amababi meza.

  a. Tereza na Timote barakora iki?

  b. Ibiti bizana amababi ameze ate?  Umutwe wa gatatu: UmuryangoUmutwe wa gatanu: Uburenganzira bw’umwana