• Umutwe wa gatatu: Umuryango

  Ingombajwi n N


  Kanani na Ana ni abana ba Barore.

  Kanani akurikira Ana.

  Ana na Kanani bakina urunana.

  a. Abana ba Barore ni babiri?

  b. Ana na Kanani barakina ik?

  Imyitozo

  Kabano araroba.

  Abana be ni bane.

  Nirere arabereka uko babara.

  Abana barabara.

  a. Kabano akora iki?

  b. Nirere arereka iki abana?

  Bunani abana na Nakure.

  Bunani na Nakure barakina.

  Bunani na Nakure barinanura.

  a. Bunani abana na Nakure?

  b. Bunani na Nakure barakora iki?


  Ingombajwi m M


  Minani ari mu murima.

  Minani arareba inuma.

  Inuma ni umunani.

  Minani arirukana inuma.

  a. Minani arakora iki?

  b. Minani arirukana iki?

  Imyitozo


  Marebe arakora umukoro.

  Umukoro urimo imibare.

  Marebe arabara amakaramu.

  Amakaramu ni umunani.

  a. Marebe arakora iki?

  b. Marebe arabara iki?

  Mama aranika amamera.

  Inuma iriruka mu mamera.

  Inuma iramena amamera.

  Mama arirukana inuma.

  a. Mama aranika iki?

  b. Mama arirukana iki?

  Isuzuma risoza umutwe wa gatatu


  Mirimo na Barame barakora imirimo.

  Mirimo na Barame barakubura.

  Mirimo na Barame barakama.

  a. Mirimo na Barame bakora iki?

  b. Mirimo na Barame barakama?  Umutwe wa kabiri: IsukuUmutwe wa kane: Ibidukikije