UMUTWE WA MBERE: KURIRIMBA INDIRIMBO NYARWANDA ZIHEREKEJWE N’AMASHYIUMUTWE WA GATATU: KURIRIMBA INDIRIMBO NYARWANDA ZIHEREKEJWE N’UMUDIHO