Topic Name Description
Intangiriro Page Intangiriro
Page EQUIP ni iki?
Page Intego z’iki kigwa
Page Ubufasha
Page Iteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi ni iki?
Page Uruhare rw’umurezi
Page Ababyeyi/uruhare rw’umuryango
Page Uburezi budaheza
Page Imfashanyigisho
Ikigwa 1: Ubumenyi bw'ibidukikije Page Ikigwa 1: Ibwiriza
Page Ikigwa 1: Intangiriro
Page Ikigwa 1: Waruzi ko?
Page Ikigwa 1: Akamaro k’iki kigwa
Page Ikigwa 1: Suzuma ubumenyi bwawe

  • Hano hari igikorwa gito cyo gusuzuma ubumenyi bwawe.
  • Subiza buri kibazo maze ukande kuri “buto ya suzuma ibisubizo”.
  • Soma igenzurwa ry’ibisubizo byawe ubundi ukande kuri Buto y’ “ahakurikira” kugira ngo ukomeze.

Page Ikigwa 1: Intego
Page Ikigwa 1: Insanganyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 1: Waruzi ko?
Page Ikigwa 1: Gutondeka insanganyamatsiko

Integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi mu mashuri y’ inshuke ifite ibyigwa bitandatu. Igabanyijemo Imbumbanyigiso n’ Inyigisho.

Jyana inyigiho uzishyire ku nyigisho nyazo.

Kanda kuri "suzuma ibisubizo" urebe niba watondetse ibintu byose uko bikwiye.


Page Ikigwa 1: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 1: Ubumenyi bw’ibidukikije Video
Page Ikigwa 1: Uburezi budaheza
Page Ikigwa 1: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 1: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 1: Waruzi ko?
Page Ikigwa 1: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 1: Ibikurikira
Page Ikigwa 1: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke
Page Ikigwa 1: Isuzuma
Page Ikigwa 1: Suzuma ubumenyi bwawe
Ikigwa 2: Imibare Page Ikigwa 2: Ibwiriza
Page Ikigwa 2: Intangiriro
Page Ikigwa 2: Waruzi ko?
Page Ikigwa 2: Akamaro k’iki kigwa
Page Ikigwa 2: Suzuma ubumenyi bwawe
Page Ikigwa 2: Intego
Page Ikigwa 2: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 2: Waruzi ko?
Page ​ Ikigwa 2: Gutondeka insanganyamatsiko

Integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi mu mashuri y’ inshuke ifite ibyigwa bitandatu bigabanyijemo Imbumbanyigisho n’ inyigisho.

Jyana inyigiho uzishyire ku nyigisho nyazo.

Kanda kuri "Check" urebe niba watondetse ibintu byose uko bikwiye.


Page Ikigwa 2: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 2: Video
Page Ikigwa 2: Uburezi budaheza
Page Ikigwa 2: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 2: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 2: Waruzi ko?
Page Ikigwa 2: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 2: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke
Page Ikigwa 2: Isuzuma
Page Ikigwa 2: Suzuma ubumenyi bwawe
Ikigwa 3: Indimi Page Ikigwa 3: Ibwiriza
Page Ikigwa 3: Intangiriro
Page Ikigwa 3: Waruzi ko?
Page Ikigwa 3: Akamaro k’iki kigwa
Page Ikigwa 3: Suzuma ubumenyi bwawe
Page Ikigwa 3: Intego
Page Ikigwa 3: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 3: Waruzi ko?
Page Ikigwa 3: Gutondeka insanganyamatsiko
Page Ikigwa 3: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 3: Video
Page Ikigwa 3: Uburezi budaheza
Page Ikigwa 3: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 3: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 3: Waruzi ko?
Page Ikigwa 3: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 3: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke
Page Ikigwa 3: Isuzuma
Page Ikigwa 3: Suzuma ubumenyi bwawe
Ikigwa 4: Ubugeni n'umuco Page Ikigwa 4: Ibwiriza
Page Ikigwa 4: Intangiriro
Page Ikigwa 4: Waruzi ko?
Page Ikigwa 4: Akamaro k’iki kigwa
Page Ikigwa 4: Suzuma ubumenyi bwawe
Page Ikigwa 4: Intego
Page Ikigwa 4: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 4: Waruzi ko?
Page Ikigwa 4: Gutondeka insanganyamatsiko
Page Ikigwa 4: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 4: Video
Page Ikigwa 4: Uburezi budaheza
Page ​​ Ikigwa 4: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 4: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 4: Waruzi ko?
Page Ikigwa 4: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 4: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke
Page Ikigwa 4: Isuzuma
Page Ikigwa 4: Suzuma ubumenyi bwawe
Ikigwa 5: Ibonezabuzima Page Ikigwa 5: Intangiriro
Page Ikigwa 5: Waruzi ko?
Page Ikigwa 5: Akamaro k’iki kigwa
Page Ikigwa 5: Suzuma ubumenyi bwawe
Page Ikigwa 5: Intego
Page Ikigwa 5: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 5: Waruzi ko?
Page Ikigwa 5: Gutondeka insanganyamatsiko
Page Ikigwa 5: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 5: Uburezi budaheza
Page ​​ Ikigwa 5: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 5: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 5: Waruzi ko?
Page Ikigwa 5: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 5: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke
Page Ikigwa 5: Isuzuma
Page Ikigwa 5: Suzuma ubumenyi bwawe
Ikigwa 6: Iterambere mu mbamutima no mu mibanire n'abandi Page ​​ Ikigwa 6: Intangiriro
Page Ikigwa 6: Akamaro k’iki kigwa
Page ​​Ikigwa 6: Suzuma ubumenyi bwawe
Page Ikigwa 6: Intego
Page Ikigwa 6: Insanyamatsiko n’imitwe y’iki kigwa
Page Ikigwa 6: waruzi ko?
Page ​​ Ikigwa 6: Gutondeka insanganyamatsiko
Page Ikigwa 6: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko
Page Ikigwa 6: Video
Page Ikigwa 6: Uburezi budaheza
Page ​​ Ikigwa 6: Kora iri bazwa
Page Ikigwa 6: Ababyeyi babigizemo uruhare
Page Ikigwa 6: Waruzi ko
Page Ikigwa 6: Ibikoresho by’ingenzi/ Imfashanyigisho zikenewe/ Ibikenerwa
Page Ikigwa 6: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cy’amashuri y'inshuke
Page Ikigwa 6: Isuzuma
Page Ikigwa 6: Suzuma ubumenyi bwawe
Ibipimo ngenderwaho by’ ibanze ku mashuri y’inshuke mu Rwanda Page ​​ Intego z’Ibipimo Ngenderwaho mu Mashuri y’Inshuke
Page ​​ Uburyo bwo gusoma no gusobanukirwa n’ibi bipimo ngenderwaho
Page Uko inyubako ziteye
Page Uko inyubako ziteye: Ibikinisho
Page Uko inyubako ziteye: Ibikoresho byo mu mashuri
Page Serivisi zigenerwa abana bafite ibibazo byihariye
Page Ibikorwa byo kubungabunga ubuzima
Page Isuku n’isukura
Page Imirire iboneye
Page Ibikorwa bigamije iterambere mu gihagararo n’imiyego
Page Ibikorwa byo kubungabunga umutekano w’abana
Page Umutekano mu mibanire n’abandi n’imbamutima
Page Imikoranire y’ishuri ry’inshuke n’abafatanyabikorwa
Page Imfashanyigisho z’umunyeshuri
Page Imfashanyigisho z’umwarimu
Page Imitegurire y’ibikorwa by’imyigire n’imyigishirize
Page Uburyo bukoreshwa mu myigire n’imyigishirize
Page Gukora gahunda y’ingendoshuri
Page Suzuma Ubumenyi bwawe
Page ​​ Amabwiriza ku micungire y’icyumba k’ishuri abana bigiramo batekanye
Page Imfashanyigisho zigomba gukoreshwa mu masomo ashingiye ku nsanganyamatsiko ikomatanije
File Ibipimo