IHOHOTERWA NI IKI?

Ihohoterwa bivuze ikintu cyose gikorerwa umuntu gishobora kumubangamira cyangwa kumugiraho ingaruka mbi hashingiwe ku kuba ari umukobwa cyangwa umuhungu, umugore cyangwa umugabo. Byagaragaye ko hari abantu benshi bakora cyangwa bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina batabizi. Ni yo mpamvu buri mwangavu n’ingimbi agomba kumenya byinshi bitandukanye kuri ibi byigisho mu rwego rwo gutegura u Rwanda rutarangwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Guhohoterwa kandi bishobora kugutera ihungabana.

IHOHOTERWA MBAMUTIMA

Ni igihe umuntu agutera ubwoba, aguserereza, akagutuka, akwita amazina atesha agaciro, agusebya cyangwa akakwirengagiza.

IHOHOTERWA RISHINGIYE KU GITSINA

Ni iyo uhatiwe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ibikorwa byerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Kenshi biba ari ibikorwa bitesha umuntu agaciro.

GUTERERANWA

Ni igihe umuntu yimwe iby’ibanze nkenerwa n’abamushinzwe, nk’amafunguro, imiti, aho kuba n’ibindi akenera by’ingenzi kugira ngo abeho.